DIDŽIOJI SAVAITĖ. PAMALDŲ IR MIŠIŲ LAIKAI

DIDŽIOJI SAVAITĖ. PAMALDŲ IR MIŠIŲ LAIKAI
Balandžio 15d. Didysis Pirmadienis. 12:00 val. Šv. Mišios Balandžio 16 d.  Didysis Antradienis. - - -  Balandžio 17 d.  Didysis Trečiadienis. 8:00 val. Šv. Mišios aukotojų intencija, vienuolyno koplyčioje. Po šv. Mišių lankomi ligoniai   BALANDŽIO 18 d. DIDYSIS KETVIRTADIENIS. 12:00 val. Šv. Krizmos MišiosVilkaviškio katedroje. 18:00 val. Paskutinės Vakarienės Mišios L...
More

SUTVIRTINIMAS SUAUGUSIEMS

Nuo šių metų sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Vyskupų Konferencijos nutarimas, kad Santuokos sakramentą norintys priimti asmenys į parapiją kreipiasi nevėliau kaip prieš penkis mėnesiu ir Santuokos sakramentas teikiamas asmenims priėmusiems Sutvirtinimo sakramentą. Tokia tvarka nuo šių metų sausio 1 d. galioja ir Vilkaviškio vyskupijoje. O suaugusieji asmenys neturintys Sutvirtinimo sakramento r...
More

PAMALDŲ TVARKARAŠTIS PER ŠVENTES

PAMALDŲ TVARKARAŠTIS PER ŠVENTES
PAMALDŲ TVARKARAŠTIS KŪČIOS: gruodžio 24 d. Išvakarės Piemenėlių šv. Mišios 20:00 val. KRISTAUS GIMIMO ŠVENTĖ: Gruodžio 25 d. šv. Mišios 9:00 ir 12:00 val. II Kristaus gimimo šventės diena: Gruodžio 26 d. šv. Mišios 12:00 val. Senųjų Metų užbaiga: Gruodžio 31 d. Šv. Mišios 22:00 val. ir Švč. adoracijaiki vidurnakčio Naujieji Metai: Sausio 1 d. šv. Mišios 12:00 val.
More

VISI ŠVENTIEJI IR MIRUSIŲJŲ PAMINĖJIMO DIENA (VĖLINĖS)

VISI ŠVENTIEJI IR MIRUSIŲJŲ PAMINĖJIMO DIENA (VĖLINĖS)
Lapkričio 1 d. Ketvirtadienis. VISI ŠVENTIEJI 9:00 Šv. Mišiosuž mirusius aukotojų intencija. 11:30 Rožinio malda 12:00Šv. Mišios už mirusius aukotojų intencija: Vladą ir Birutę Burneikus; 18:00Šv. Mišios už mirusius aukotojų intencija.   Lapkričio 2 d.  Penktadienis. MIRUSIŲJŲ PAMINĖJIMO DIENA (VĖLINĖS) 11:30 rožinio malda 12:00Šv. Mišios už mirusius aukotojų intencija...
More