VISI ŠVENTIEJI IR MIRUSIŲJŲ PAMINĖJIMO DIENA (VĖLINĖS)

Lapkričio 1 d. Ketvirtadienis. VISI ŠVENTIEJI

9:00 Šv. Mišiosuž mirusius aukotojų intencija.

11:30 Rožinio malda

12:00Šv. Mišios už mirusius aukotojų intencija: Vladą ir Birutę Burneikus;

18:00Šv. Mišios už mirusius aukotojų intencija.

 

Lapkričio 2 d.  Penktadienis. MIRUSIŲJŲ PAMINĖJIMO DIENA (VĖLINĖS)

11:30 rožinio malda

12:00Šv. Mišios už mirusius aukotojų intencija.

Po šv. Mišių Vėlinių procesija į kapus.