1,2 % PARAMA

 

Parapijos kodas: 191291310
Gavėjo pavadinimas: Liškiavos Švč. Trejybės parapija

Adresas: Varėnos raj., Merkinės sen., Liškiava LT-65319;
Banko pavadinimas: „Svedbank“;
Banko kodas: 73000;
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris: LT 657 3000 1000 2222 029.

Dėkoju Jums už suteiktą visokeriopą pagalbą mūsų bažnyčiai!

Pagarbiai,
Parapijos klebonas Vidmantas Striokas