1,2 % PARAMA

MIELI PARAPIJIEČIAI,

Kviečiu 1,2% savo pajamų mokesčio (2% GPM) skirti Liškiavos Švč. Trejybės parapijai. Ši parama Jums nekainuos, kadangi 1,2 % skaičiuojami nuo mokesčių, kurios sumokėjote valstybei. Kiekvienais metais, iki gegužės 1 d. užpildžius prašymo formą Jūsų 1,2 % jau sumokėto mokesčio bus pervesta Liškiavos Švč. Trejybės parapijai.

Jums reikia užpildyti prašymo formą: FR0512 versija 03, kurią galite rasti internetinės bankininkystės pagalba prisijungiant prie Valstybinėsmokesčių inspekcijos EDS (Elektroninio deklaravimo sistemos) ir užpildant formą.

Duomenys, kuriuos reikia įrašyti pildant specialios formos prašymą:

Parapijos kodas: 191291310
Gavėjo pavadinimas: Liškiavos Švč. Trejybės parapija

Adresas: Varėnos raj., Merkinės sen., Liškiava LT-65319;
Banko pavadinimas: „Svedbank“;
Banko kodas: 73000;
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris: LT 657 3000 1000 2222 029;
Pervedamos pajamų mokesčio dydis: 1,2%.

Aukodami parapijai galėsite paremti: mūsų bažnyčios šildymo ir elektros išlaidas, remonto ir restauracijos darbus, karitatyvinę ir sielovadinę veiklą, patarnaujančių ir kitų bažnyčioje dirbančių išlaikymą.
Dėkoju Jums už suteiktą visokeriopą pagalbą mūsų bažnyčiai!

Pagarbiai,
Parapijos klebonas Vidmantas Striokas