SUTVIRTINIMO SAKRAMENTAS SUAUGUSIEMS nuo 2020 m. kovo mėn.

SUTVIRTINIMO SAKRAMENTAS SUAUGUSIEMS nuo 2020 m. kovo mėn.
Nuo praeitų metų įsigaliojo Lietuvos Vyskupų Konferencijos nutarimai, kad Santuokos sakramentą priimti norintys asmenys i parapiją turi kreiptis ne vėliau kaip prieš penkis mėnesius ir, kad Santuokos sakramentas teikiamas asmenims priėmusiems Sutvirtinimo sakramentą. Suaugusiųjų paruošimas įkrikščioninimo sakramentams vykdomas tik numatytose grupėse, individualus paruošimas galimas tik išimties tv...
More

DIDŽIOJI SAVAITĖ. PAMALDŲ IR MIŠIŲ LAIKAI

DIDŽIOJI SAVAITĖ. PAMALDŲ IR MIŠIŲ LAIKAI
Balandžio 15d. Didysis Pirmadienis. 12:00 val. Šv. Mišios Balandžio 16 d.  Didysis Antradienis. - - -  Balandžio 17 d.  Didysis Trečiadienis. 8:00 val. Šv. Mišios aukotojų intencija, vienuolyno koplyčioje. Po šv. Mišių lankomi ligoniai   BALANDŽIO 18 d. DIDYSIS KETVIRTADIENIS. 12:00 val. Šv. Krizmos MišiosVilkaviškio katedroje. 18:00 val. Paskutinės Vakarienės Mišios L...
More

SUTVIRTINIMAS SUAUGUSIEMS

Nuo šių metų sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Vyskupų Konferencijos nutarimas, kad Santuokos sakramentą norintys priimti asmenys į parapiją kreipiasi nevėliau kaip prieš penkis mėnesiu ir Santuokos sakramentas teikiamas asmenims priėmusiems Sutvirtinimo sakramentą. Tokia tvarka nuo šių metų sausio 1 d. galioja ir Vilkaviškio vyskupijoje. O suaugusieji asmenys neturintys Sutvirtinimo sakramento r...
More

PAMALDŲ TVARKARAŠTIS PER ŠVENTES

PAMALDŲ TVARKARAŠTIS PER ŠVENTES
PAMALDŲ TVARKARAŠTIS KŪČIOS: gruodžio 24 d. Išvakarės Piemenėlių šv. Mišios 20:00 val. KRISTAUS GIMIMO ŠVENTĖ: Gruodžio 25 d. šv. Mišios 9:00 ir 12:00 val. II Kristaus gimimo šventės diena: Gruodžio 26 d. šv. Mišios 12:00 val. Senųjų Metų užbaiga: Gruodžio 31 d. Šv. Mišios 22:00 val. ir Švč. adoracijaiki vidurnakčio Naujieji Metai: Sausio 1 d. šv. Mišios 12:00 val.
More

VISI ŠVENTIEJI IR MIRUSIŲJŲ PAMINĖJIMO DIENA (VĖLINĖS)

VISI ŠVENTIEJI IR MIRUSIŲJŲ PAMINĖJIMO DIENA (VĖLINĖS)
Lapkričio 1 d. Ketvirtadienis. VISI ŠVENTIEJI 9:00 Šv. Mišiosuž mirusius aukotojų intencija. 11:30 Rožinio malda 12:00Šv. Mišios už mirusius aukotojų intencija: Vladą ir Birutę Burneikus; 18:00Šv. Mišios už mirusius aukotojų intencija.   Lapkričio 2 d.  Penktadienis. MIRUSIŲJŲ PAMINĖJIMO DIENA (VĖLINĖS) 11:30 rožinio malda 12:00Šv. Mišios už mirusius aukotojų intencija...
More