SUTVIRTINIMAS SUAUGUSIEMS

Nuo šių metų sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Vyskupų Konferencijos nutarimas, kad Santuokos sakramentą norintys priimti asmenys į parapiją kreipiasi nevėliau kaip prieš penkis mėnesiu ir Santuokos sakramentas teikiamas asmenims priėmusiems Sutvirtinimo sakramentą. Tokia tvarka nuo šių metų sausio 1 d. galioja ir Vilkaviškio vyskupijoje.

O suaugusieji asmenys neturintys Sutvirtinimo sakramento ruošiami tik ordinaro numatytose grupėse. Viena tokia grupė organizuojam ir Liškiavos Švč. Trejybės parapijoje nuo šių metų kovo 4d..

Norintys ruoštis suaugę Sutvirtinimo sakramentui registruojasi tel. nr: 8 671 88649, el. p.: liskiavos.parapija@gmail.com.