Rugpjūčio 19 d. šv. ap. Baltramiejaus Atlaidai

Atlaidų programa:

11:25 Rožinio malda

12:00 Šv.Mišios, procesija

13:30 Nuotraukų parodos atidarymas (autorius klebonas kun. Jonas Cikana, II paroda)

Agapė