2022 DIDŽIOSIOS SAVAITĖS PAMALDŲ TVARKA

Balandžio 14 d. DIDYSIS KETVIRTADIENIS, Šv. Mišios 19:00 val.

Balandžio 15 d. DIDYSIS PENKTADIENIS, Kristaus kančios pamaldos 19:00 val. , Kryžiaus kelias 18:00 val.

Balandžio 16 d. DIDYSIS ŠEŠTADIENIS, Velyknakčio pamaldos 19:00 val.

Balandžio 17 d. ŠV. VELYKŲ SEKMADIENIS, Šv. Mišios 9:00 val.

Balandžio 18 d. ŠV. VELYKOS II DIENA, Šv. Mišios 12:00 val.