DIDŽIOJI SAVAITĖ. PAMALDŲ IR MIŠIŲ LAIKAI

Balandžio 15d. Didysis Pirmadienis. 12:00 val. Šv. Mišios

Balandžio 16 d.  Didysis Antradienis. – – –

 Balandžio 17 d.  Didysis Trečiadienis.

8:00 val. Šv. Mišios aukotojų intencija, vienuolyno koplyčioje.

Po šv. Mišių lankomi ligoniai

 

BALANDŽIO 18 d. DIDYSIS KETVIRTADIENIS.

12:00 val. Šv. Krizmos MišiosVilkaviškio katedroje.

18:00 val. Paskutinės Vakarienės Mišios Liškiavoje

 

BALANDŽIO 19 d.  DIDYSISPENKTADIENIS.

18:00 val. Kryžiaus kelias

19:00 val. KRISTAUS KANČIOS PAMALDOS

 

BALANDŽIO 20 d. DIDYSIS ŠEŠTADIENIS.

19:00 val. VELYKNAKTIS (Žiburių liturgija, Krikšto pažadų atnaujinimas)

 

BALANDŽIO 21 d. VIEŠPATIES PRISIKĖLIMAS (VELYKOS)

9:00 val. Šv. Mišios,Kristaus prisikėlimo procesija.

 

Balandžio 22d. Pirmadienis VELYKŲ ANTROJI DIENA. 12:00 val. Šv. Mišios