SAKRAMENTAI

 

Norintiems susituokti ar pakrikštyti vaikus Liškiavos Švč. Trejybės parapijos bažnyčioje reikia kreiptis į kleboną teol. lic. Joną Cikaną kontaktuose nurodytu numeriu arba el. paštu. Taip pat rekomenduojame atvykti sekmadienį, po sumos šv. Mišių užeiti pasikalbėti su klebonu  į zakristiją.

  


SUTVIRTINIMAS SUAUGUSIEMS:

Nuo šių metų sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Vyskupų Konferencijos nutarimas, kad Santuokos sakramentą norintys priimti asmenys į parapiją kreipiasi nevėliau kaip prieš penkis mėnesiu ir Santuokos sakramentas teikiamas asmenims priėmusiems Sutvirtinimo sakramentą. Plačiau apie tai skaitykite čia (paspauskite šią nuorodą). Tokia tvarka nuo šių metų sausio 1 d. galioja ir Vilkaviškio vyskupijoje.

O suaugusieji asmenys neturintys Sutvirtinimo sakramento ruošiami tik ordinaro numatytose grupėse. Viena tokia grupė organizuojam ir Liškiavos Švč. Trejybės parapijoje nuo  2019 m. kovo 4d.. Norintys ruoštis suaugę Sutvirtinimo sakramentui registruojasi tel. nr: 8 671 88649, el. p.: liskiavos.parapija@gmail.com.


DĖL ŠVENTĖS ORGANIZAVIMO:

Dėl švenčių organizavimo, maitinimo, apgyvendinimo, teritorijos nuomos, staliukų ir užkandžių ir kt. prašome kreiptis į VšĮ Liškiavos kultūros centro administraciją: http://www.liskiava.lt