SAKRAMENTAI

 

Norintiems susituokti ar pakrikštyti vaikus Liškiavos Švč. Trejybės parapijos bažnyčioje reikia kreiptis į kleboną teol. lic. Joną Cikaną kontaktuose nurodytu numeriu arba el. paštu. Taip pat rekomenduojame atvykti sekmadienį, po sumos šv. Mišių užeiti pasikalbėti su klebonu  į zakristiją.

  


SUTVIRTINIMAS SUAUGUSIEMS:

Nuo praeitų metų įsigaliojo Lietuvos Vyskupų Konferencijos nutarimai, kad Santuokos sakramentą priimti norintys asmenys i parapiją turi kreiptis ne vėliau kaip prieš penkis mėnesius ir, kad Santuokos sakramentas teikiamas asmenims priėmusiems Sutvirtinimo sakramentą. Suaugusiųjų paruošimas įkrikščioninimo sakramentams vykdomas tik numatytose grupėse, individualus paruošimas galimas tik išimties tvarka ir gavus ordinaro leidimą.

Liškiavoje Švč. Trejybės parapijoje pasiruošimas prasidės nuo kovo mėn. pradžios ir truks tris mėnesius (12 savaičių).

Kontaktai registracijai:
Liškiavoje Švč. Trejybės parapijoje: (atsakingas už registraciją kun. Jonas Cikana; tel. nr: 8 67188649 el. p.: liskiavos.paraplja@gmail.com).


DĖL ŠVENTĖS ORGANIZAVIMO:

Dėl švenčių organizavimo, maitinimo, apgyvendinimo, teritorijos nuomos, staliukų ir užkandžių ir kt. prašome kreiptis į VšĮ Liškiavos kultūros centro administraciją: http://www.liskiava.lt