Naujienos

2018

PARAPIJOS KŪČIŲ-PADĖKOS ŠVENTĖ: gruodžio 23 d.

12:00 ŠV. MIŠIOS IR 13:00 PROGRAMA ŠEIMYNTROBĖJE

KŪČIOS: gruodžio 24 d.
Išvakarės Piemenėlių šv. Mišios 20:00 val.

KRISTAUS GIMIMO ŠVENTĖ:
Gruodžio 25 d. šv. Mišios 9:00 ir 12:00 val.

II Kristaus gimimo šventės diena:
Gruodžio 26 d. šv. Mišios 12:00 val.

Senųjų Metų užbaiga:
Gruodžio 31 d. Šv. Mišios 22:00 val. ir Švč. adoracijaiki vidurnakčio

Naujieji Metai:
2019 sausio 1 d. šv. Mišios 12:00 val.


Lapkričio 1 d. Ketvirtadienis. VISI ŠVENTIEJI

9:00 Šv. Mišiosuž mirusius aukotojų intencija.

11:30 Rožinio malda

12:00 Šv. Mišios už mirusius aukotojų intencija: Vladą ir Birutę Burneikus;

18:00 Šv. Mišios už mirusius aukotojų intencija.

 

Lapkričio 2 d.  Penktadienis. MIRUSIŲJŲ PAMINĖJIMO DIENA (VĖLINĖS)

11:30 rožinio malda

12:00 Šv. Mišios už mirusius aukotojų intencija.

Po šv. Mišių Vėlinių procesija į kapus.


Rugpjūčio 19 d. ŠV. AP. BALTRAMIEJAUS Atlaidų programa:

11:25 Rožinio malda

12:00 Šv.Mišios, procesija

13:30 Nuotraukų parodos atidarymas (autorius klebonas kun. Jonas Cikana, II paroda)

Agapė


Nedelskite, užsirašykite. Užsakyti du autobusai, taigi vietų skaičius ribotas. Vietų – 100.
GEGUŽĖS, BIRŽELIO mėn. ŠEIMYNTROBĖJE ESANTI PARODA (pačiau skaitykite paspaudę žemiau pateiktą nuorodą):

SEPTYNI JAUSMAI PAGAL JOBO DRAMĄ – PARODA APIE ATLEIDIMĄ LIŠKIAVOJE


Sekmadieniais 11:30 val. gegužės mėn. bažnyčioje – Gegužinės pamaldos.


Balandžio 17 d./18 d. paros Adoracija mūsų bažnyčioje.


Sekmadieniais 11:20 val. bažnyčioje – Rožinio malda.


TV3 reportažas apie Liškiavą ir bažnyčią


 


Kviečiame naujuosius 2018 m. pasitikti kartu! Dėkosime Viešpačiui už praėjusius ir ateinančius metus.

Gruodžio 31 d.: 22:00 val. Šv. Mišios, 23:00 val. Adoracija bažnyčioje iki vidurnakčio!


IV Advento sekmadienis: Šv. Mišios 9:00 ir 12:00 val.

Sekmadienį Šv. Kalėdų nakties Šv. Mišios bažnyčioje 20:00 val.
Pirmadienį (I Šv. Kalėdų diena) 9:00 ir 12:00 val.
Antradienį (II Šv. Kalėdų diena) 12:00 val.


Nuo I-ojo Advento sekmadienio jau galite užėję į Zakristiją pasiimti kalėdaičių (plotkelių).


Nuo 2017 11 13 tesiama programa KODĖL VADINAMĖS KATALIKAIS? parapijoje. Susitikimų laiko ir vietos teiraukitės savo grupelių kuratorių (jie nepasikeitę). Norintys prisijungti prie programos kreipkitės į kleboną.


Nuo lapkričio mėn. prasidėjo ruošimasis Pirmos komunijos ir Sutvirtinimo sakramentams. Susitikimai vyksta ketvirtadieniais Vilkiautinio kaime. Katechetė-mokytoja Jacinta Goberienė.


Ateinantį sekmadienį (2017 09 10) Švč.Mergelės Marijos Gimimo Atlaidai mūsų bažnyčioje.
Šv.Mišios 9:00 ir 12:00 val.

Procesijos dalyvius ir visus parapijiečius kviečiame aktyviai įsijungti į procesiją po Sumos Šv. Mišių 🙂

Per Šv.Mišias giedos choras “Merkinė”.
Po Šv.Mišių choras kviečia į mini (trijų kūrinių) koncertą bažnyčioje.

Kviečiame visus aktyviai sudalyvauti!


Rugsėjo 7 d. 7:00 val. iš Liškiavos vyksime į Šiluvą, kur vyks Švč. Mergelės Marijos Gimimo (Šilinės) atlaidai. +++

Džiugu, kad susirinko vėl pilnas piligrimų autobusas!

Nepamirškite sumuštinio sau ir draugui, geros nuotaikos ir maldos intencijos 🙂

Iki ketvirtadienio!


2017-08-20

Šv.ap.Baltramiejaus Atlaidai mūsų bažnyčioje.

Šv.Mišios 9:00 ir 12:00 val.

Procesijos dalyvius ir visus parapijiečius kviečiame aktyviai įsijungti į procesiją po Sumos Šv. Mišių 🙂

2017-08-06

Kita sekmadienį, rugpjūčio 13 d. Liškiavoje Šv.Mišios bus tik ryte, 9:00 val.
Sumos Šv.Mišiu nebus.

Šv.Roko atlaidai Gerdašiuose 12:00 val.

2017-07-30

Organizuojama trečia išvyka! Kviečiame norinčius registruotis:

rugsėjo 7 d. vykti į Šiluvą, kur vyks Švč. Mergelės Marijos Gimimo (Šilinės) atlaidai. +++

 

Druskininkų vasara su M. K. Čiurlioniu. 2017 m.

Liepos 27 d., ketvirtadienį, 15.30 val. Liškiavos Švč. Trejybės bažnyčioje sakralinės muzikos valanda
Meistriškumo mokyklos smuikininkai
Edukacinė programa Čiurlionio šaknų link
Ekskursija Studijų savaitės svečiams bei smuikininkų meistriškumo mokyklos dalyviams
po Liškiavos XVIII a. architektūrinį-sakralinį ansamblį ir Liškiavos piliakalnį
Vadovė menotyrininkė Aušra Česnulevičienė

Vilkaviškio vyskupijos naujienos. Kunigų paskyrimai:
Kun. Jonas Povilaitis skiriamas Liškiavos parapijos altaristu. Plačiau apie tai skaitykite: http://vilkaviskis.lcn.lt/naujienos/,1464

Sekmadienį Vilkaviškio katedroje buvo pašventinti du diakonai, vienas iš jų – klier.Valdemaras, metus praleidęs mūsų parapijoje.

Birželio 24 d. Šeštadienis. Šv. Jono Krikštytojo gimimas.
12:00 Šv. Mišios už parapiją ir sudėtine intencija ir birželinės pamaldos.

Birželio 25 d. XII EILINIS SEKMADIENIS, Liškiavos bažnyčioje šv. Mišių NEBUS.

IŠKILMĖ VILNIUJE, ARKVYSKUPAS TEOFILIUS MATULIONIS SKELBIAMAS PALAIMINTUOJU
Į šią iškilmę autobusas iš Liškiavos išvyksta 8:00 (išankstinė registracija būtina).

2017-05-07

Motinos dienos proga po Sumos Šv.Mišių jaunimo programa Mamoms bažnyčioje ir paroda šeimyntrobėje. Kviečiame aktyviai sudalyvauti. +++

2017-05-05

Sveikiname kleboną kun.Joną Cikaną su kunigystės 15 metų sukaktimi! ❤️

Rymo medis, skleisdamas pavėsį.
Jam pagerbti aš žodžius renku.
Šitas medis, gal ir netikėsit
Pilnas nuostabių, vešlių žiedų.

Šitas medis – medis kunigystės
Išaugintas darbu ir valia.
Iš grūdelio augo jis ir vystės,
Puošės lapais lyg skara žalia.

Po medžiu šiuo renkasi vaikučiai
Jėzaus mokslo semiasi tiesos.
Čia Jaunieji amžinajai Būčiai
Siekia Meilę, spausdami rankas.

Kas suklydo eina čia atgimti,
Savo sielai pasisemt jėgų.
Kenčiantieji eina čia nurimti,
Atsikvėpti po sunkių darbų.

Ir seneliai amžių nugyvenę
Po medžiu šiuo guodžias viltimi,
Nukeliauti į Ramybės glėbį
Iš šios žemės Kristaus lydimi.

Viskas miršta…viskas žemėj keičias…
Nieko joje amžino nėra.
Tiktai vienas KUNIGYSTĖS medis
Visad žėri lyg rytų aušra.

+++

 V GAVĖNIOS SEKMADIENIS, BALANDŽIO 2 D.

PROGRAMA „KODĖL VADINAMĖS KATALIKAIS?“, 5 TEMA „Įsikūnijimas“

9:00 Šv. Mišios už Balčiuvienę Marijoną 2 mėn.

11:20 Kryžiaus kelias, Graudūs verksmai.

12:00 Šv. Mišios už parapiją ir sudėtine intencija:


MIELI PARAPIJIEČIAI,
Kviečiu 2% savo pajamų mokesčio (2% GPM) skirti Liškiavos Švč. Trejybės parapijai.
Ši parama Jums nekainuos, kadangi 2 % skaičiuojami nuo mokesčių, kurios sumokėjote valstybei. Kiekvienais metais, iki gegužės 1 d. užpildžius prašymo formą Jūsų 2 % jau sumokėto mokesčio bus pervesta Liškiavos Švč. Trejybės parapijai.
Jums tik tereikia užpildyti prašymo formą: FR0512 versija 03, kurią galite rasti internetinės bankininkystės pagalba prisijungiant prie Valstybinės mokesčių inspekcijos EDS (Elektroninio deklaravimo sistemos) ir užpildant FR0512_3 formą.
Detali instrukcija: https://deklaravimas.vmi.lt/PopupPages/HelpPage.aspx?langext=243f2cb6-0fea-481f-81de-fe5547417d42&wp=wp81863861&item=ca896c62-8ae0-4bdc-a983-4b23f00b492b#open.
Duomenys, kuriuos reikia įrašyti pildant specialios formos prašymą:
Parapijos kodas: 191291310;
Gavėjo pavadinimas: Liškiavos Švč. Trejybės parapija;
Adresas: Varėnos raj., Merkinės sen., Liškiava LT-65319;
Banko pavadinimas: „Svedbank“;
Banko kodas: 73000;
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris: LT 657 3000 1000 2222 029;
Pervedamos pajamų mokesčio dydis: 2%.Aukodami parapijai galėsite paremti: mūsų bažnyčios šildymo ir elektros išlaidas, remonto ir restauracijos darbus, karitatyvinę ir sielovadinę veiklą, patarnaujančių ir kitų bažnyčioje dirbančių išlaikymą.
Dėkoju Jums už suteiktą visokeriopą pagalbą mūsų bažnyčiai!Pagarbiai,
Parapijos klebonas Jonas Cikana

Vasario 21 d.

15:00 Šeimyntrobėje, Grupių, darbo su Katekizmu koordinatorių susitikimas

Vasario 22, 23d. Lankausi Gerdašių parap. Lipliūnų, Gerdašių km.

 

2016 m.

Lapkričio 6 d. Atgaivink programos penktosios pakopos Pašaukti evangelizuoti  pasidalijimo grupelės renkasi: 

  1. KIBYŠIŲ BENRUOMENĖS NAMUOSE – TREČIADIENIAIS 15:00
  2. PANAROS BENDRUOMENĖS NAMUOSE – KETVIRTADIENIAIS 14:00
  3. VILKAIUTINIO BENRUOMENĖS NAMUOSE – KETVIRTADIENIAIS 16:00
  4. ŽEIMIŲ GRUPELĖ SKIRTINGAI NAMUOSE ŠEŠTADIENIAIS 15:00
  5. RICIELIŲ  BENDRUOMENĖS NAMUOSE SEKMADIENIAIS 14:30
  6. SNAIGUPĖS GRUPELĖ NAMUOSE PAS ZITĄ SEKMADIENIAIS 16:30