Naujienos

Lietuvos vyskupai kovo 19 d. paskelbė papildomas praktinės gairės kunigams
dėl sielovados karantino sąlygomis:
Šv. Mišios visomis užsakytomis ir toliau užsakomomis intencijomis turi būti
paaukotos.
Atšaukus viešas pamaldas, šv. Mišios aukojamos be žmonių.

Žmonės lieka namuose ir meldžiasi asmeniškai savo intencija, jungdamiesi
maldai pasitelkiant šv. Mišių transliacijas per radiją ar televiziją:

Per Marijos radiją šv. Mišios transliuojamos šiokiadieniais 12:00 ir 19:00
Sekmadienias 9:00, 12:00 ir 19:00.
Per Lrt Plius kanalą Sekmadieniais 12:30


SUTVIRTINIMO SAKRAMENTAS SUAUGUSIEMS!!!

Nuo praeitų metų įsigaliojo Lietuvos Vyskupų Konferencijos nutarimai, kad Santuokos sakramentą priimti norintys asmenys i parapiją turi kreiptis ne vėliau kaip prieš penkis mėnesius ir, kad Santuokos sakramentas teikiamas asmenims priėmusiems Sutvirtinimo sakramentą. Suaugusiųjų paruošimas įkrikščioninimo sakramentams vykdomas tik numatytose grupėse, individualus paruošimas galimas tik išimties tvarka ir gavus ordinaro leidimą.

Liškiavoje Švč. Trejybės parapijoje pasiruošimas prasidės nuo kovo mėn. pradžios ir truks tris mėnesius (12 savaičių).

Kontaktai registracijai:
Liškiavoje Švč. Trejybės parapijoje: (atsakingas už registraciją kun. Jonas Cikana; tel. nr: 8 67188649 el. p.: liskiavos.paraplja@gmail.com).