NAUJIENOS DĖL PAMALDŲ TVARKOS KARANTINO METU

Lietuvos vyskupai kovo 19 d. paskelbė papildomas praktinės gairės kunigams dėl sielovados karantino sąlygomis: Šv. Mišios visomis užsakytomis ir toliau užsakomomis intencijomis turi būti paaukotos. Atšaukus viešas pamaldas, šv. Mišios aukojamos be žmonių. Žmonės lieka namuose ir meldžiasi asmeniškai savo intencija, jungdamiesi maldai pasitelkiant šv. Mišių transliacijas per radiją ar televiziją: Per Marijos radiją šv. Mišios transliuojamos šiokiadieniais 12:00 ir 19:00 Sekmadienias...
More

SUTVIRTINIMO SAKRAMENTAS SUAUGUSIEMS nuo 2020 m. kovo mėn.

Nuo praeitų metų įsigaliojo Lietuvos Vyskupų Konferencijos nutarimai, kad Santuokos sakramentą priimti norintys asmenys i parapiją turi kreiptis ne vėliau kaip prieš penkis mėnesius ir, kad Santuokos sakramentas teikiamas asmenims priėmusiems Sutvirtinimo sakramentą. Suaugusiųjų paruošimas įkrikščioninimo sakramentams vykdomas tik numatytose grupėse, individualus paruošimas galimas tik išimties tvarka ir gavus ordinaro leidimą. Liškiavoje Švč. Trejybės parapijoje pasiruošimas prasidės nuo kov...
More

DIDŽIOJI SAVAITĖ. PAMALDŲ IR MIŠIŲ LAIKAI

Balandžio 15d. Didysis Pirmadienis. 12:00 val. Šv. Mišios Balandžio 16 d.  Didysis Antradienis. - - -  Balandžio 17 d.  Didysis Trečiadienis. 8:00 val. Šv. Mišios aukotojų intencija, vienuolyno koplyčioje. Po šv. Mišių lankomi ligoniai   BALANDŽIO 18 d. DIDYSIS KETVIRTADIENIS. 12:00 val. Šv. Krizmos MišiosVilkaviškio katedroje. 18:00 val. Paskutinės Vakarienės Mišios Liškiavoje   BALANDŽIO 19 d.  DIDYSISPENKTADIENIS. 18:00 val. Kryžiaus kelias 19:00 val. ...
More

SUTVIRTINIMAS SUAUGUSIEMS

Nuo šių metų sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Vyskupų Konferencijos nutarimas, kad Santuokos sakramentą norintys priimti asmenys į parapiją kreipiasi nevėliau kaip prieš penkis mėnesiu ir Santuokos sakramentas teikiamas asmenims priėmusiems Sutvirtinimo sakramentą. Tokia tvarka nuo šių metų sausio 1 d. galioja ir Vilkaviškio vyskupijoje. O suaugusieji asmenys neturintys Sutvirtinimo sakramento ruošiami tik ordinaro numatytose grupėse. Viena tokia grupė organizuojam ir Liškiavos Švč. Trejybės p...
More

PAMALDŲ TVARKARAŠTIS PER ŠVENTES

PAMALDŲ TVARKARAŠTIS KŪČIOS: gruodžio 24 d. Išvakarės Piemenėlių šv. Mišios 20:00 val. KRISTAUS GIMIMO ŠVENTĖ: Gruodžio 25 d. šv. Mišios 9:00 ir 12:00 val. II Kristaus gimimo šventės diena: Gruodžio 26 d. šv. Mišios 12:00 val. Senųjų Metų užbaiga: Gruodžio 31 d. Šv. Mišios 22:00 val. ir Švč. adoracijaiki vidurnakčio Naujieji Metai: Sausio 1 d. šv. Mišios 12:00 val.
More