INFO: TRANSLIACIJOS PARAPIJOS FACEBOOK PASKYROJE, ŠV. MIŠIŲ AUKOS IR IŠPAŽINTYS

DIDYSIS PENKTADIENIS (balandžio 10 d.)
Kryžiaus kelias ─ 18:30 val.
Kristaus kančios pamaldos ─ 19:00 val.

VELYKNAKTIS (balandžio 11 d.)
Šv. Mišios ─ 19:00 val.

VELYKŲ RYTAS (balandžio 12 d.)
Pradedant skambint bažnyčios varpais
Šv. Mišios ─ 8:00 val.

II VELYKŲ DIENA (balandžio 13 d.)
Šv. Mišios ─ 12:00 val.
—–
Velykinės išpažinties laikas kaip įprastai – iki birželio 29 d.
—-
Aukos ir Mišių intencijos
Jei aukojama internetu, aukotojams rekomenduojame skiltyje „Mokėjimo paskirtis“ nurodyti aukos paskirtį, pvz., „Sekmadienio rinkliava“ arba „Mišioms kovo 27 už a.a. Praną (9 m.), Adelę (6 m.), Dievo palaimos, sveikatos Petraičių gim.“
Liškiavos Švč. Trejybės bažnyčios „Swedbank“ banko sąskaitos nr.: LT657300010002222029.
—-
Šv. Mišių intencijas galite pateikti paskambinę klebonui telefonu arba parašyti sms žinutę, el.laišką. Telefonas: (8 671 88649).