SUTVIRTINIMO SAKRAMENTAS SUAUGUSIEMS nuo 2020 m. kovo mėn.

Nuo praeitų metų įsigaliojo Lietuvos Vyskupų Konferencijos nutarimai, kad Santuokos sakramentą priimti norintys asmenys i parapiją turi kreiptis ne vėliau kaip prieš penkis mėnesius ir, kad Santuokos sakramentas teikiamas asmenims priėmusiems Sutvirtinimo sakramentą. Suaugusiųjų paruošimas įkrikščioninimo sakramentams vykdomas tik numatytose grupėse, individualus paruošimas galimas tik išimties tvarka ir gavus ordinaro leidimą.

Liškiavoje Švč. Trejybės parapijoje pasiruošimas prasidės nuo kovo mėn. pradžios ir truks tris mėnesius (12 savaičių).

Kontaktai registracijai:
Liškiavoje Švč. Trejybės parapijoje: (atsakingas už registraciją kun. Jonas Cikana; tel. nr: 8 67188649 el. p.: liskiavos.paraplja@gmail.com).