BALANDŽIO 17/18 d. PAROS ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA

NENUTRŪKSTAMA ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA VILKAVIŠKIO VYSKUPIJOS BAŽNYČIOSE (balandžio 9 d. – gegužės 6 d.)

Liškiavos Švč. Trejybės parapijoje balandžio 17/18 d.