GRUPELĖS

Apie programas mūsų parapijoje

Bažnyčioje tikriausiai kiekvienas matėte plakatą, su užrašu: KODĖL VADINAMĖS KATALIKAIS? Štai čia plačiau apie tai:

Liškiavos Švč. Trejybės parapijoje pasibaigė ATGAIVINK programa, trukusi du su puse metų. Bet Dievo malonės pagauti tikintieji su Pelenų trečiadieniu 2017 m. pradėjo naują programą „KODĖL VADINAMĖS KATALIKAIS? Kelionė Katekizmo puslapiais.“ Ši tikėjimu pasidalijimo grupėms skirta patogi priemonė leis susipažinti su didžiais Katalikų Bažnyčios lobiais, padės juos skaityti, melstis ir branginti. Tikimės, jog naudodamiesi šia medžiaga giliau išstudijuos ir širdimi priims Katalikų Bažnyčios mokymą, kad tai bus jiems proga dalytis tikėjimu į Jėzų Kristų, galimybė geriau pažinti savo tikėjimą bei leisti jam nušviesti kiekvieną jų gyvenimo aspektą. Programa susideda iš keturių atskirų knygelių, kaip ir Katekizmas sudarytas iš keturių didelių skyrių. Kiekviena knygelė ir yra skirta aptarti tiems skyriams. Knygelė turi dvylika atskirų temų, tad, remdamiesi Atgaivink programos dinamika, tikintieji rinksis į pasidalijimo grupes šešias savaites per Gavėnią ir šešias savaites prieš Kalėdas. Taip per metus susipažins su viena didžia Katekizmo dalimi. Visi turi entuziazmo per ketverius metus susipažinti su plačiuoju Katalikų Bažnyčios katekizmu.
Mūsų parapijoje yra susibūrę šešios pasidalijimo grupės atskiruose šešiuose kaimuose. Dauguma jų renkasi Bendruomenių namuose, kelios individualiuose namuose.
Trumpai pristatant pirmąją KODĖL VADINAMĖS KATALIKAIS? seriją, jos tematika yra MŪSŲ TIKĖJIMO IŠPAŽINIMAS, į ką mes tikime. Čia žvelgiama į tas tiesas, kurias mes, katalikai, tikime; čia nagrinėjami esminiai mūsų tikėjimo aspektai, remiantis „geriausiuoju Romos katekizmu“ – Apaštalų tikėjimo išpažinimu, pateikiamos įžvalgos, ką reiškia būti kataliku. Per dvylika temų yra atskleidžiamas ir išnagrinėjamas katalikų Bažnyčios tikėjimo išpažinimas. Kiekvienai temai yra duodama namų darbų užduotis: paskaityti atskirus Katekizmo skyrelius, apmąstyti Šventojo Rašto ištrauką ir pasiruošti pasidalijimui atsakant į parengtus klausimus. Tad pos svaitės skaitymo Katekizmo namuose, susirenkama pasidalinti patirtimi kaip sekėsi skaityti, gyventi Gerąją Naujiena, kaip tikėjimas aktualus šiandien.

GRUPELĖS RENKASI:

  1. KIBYŠIŲ BENRUOMENĖS NAMUOSE
  2. PANAROS BENDRUOMENĖS NAMUOSE
  3. VILKAIUTINIO BENRUOMENĖS NAMUOSE
  4. ŽEIMIŲ GRUPELĖ SKIRTINGAI NAMUOSE
  5. RICIELIŲ  BENDRUOMENĖS NAMUOSE
  6. SNAIGUPĖS GRUPELĖ  SKIRTINGAI NAMUOSE

 

 

Norite prisijungti?

Esate visada laukiami 🙂 prisijunkite.